Nemko AS, Gaustadalleen 30, Oslo

Nemko har gleden av å invitere til kundeseminar innen CE-merking. Kurset tar sikte på å gi en praktisk innføring i de forskjellige krav og hvordan kravene skal/ kan oppfylles.

Nemko USA, Inc., 2210 Faraday Ave. Suite 150 Carlsbad, CA 92008

 The seminar will highlight relevant and important updates in various regions concerning market access and requirements in technical standards for Information Technology Equipment.

Pages