Etter å ha inngått avtale med Shearwater GeoServices om overtakelse av deres testlab i Asker, er Nemko nå først ute i Norge med å tilby HALT (Highly Accelerated Life Test) og HASS (Highly Accelerated Stress Screen) i kommersielle testfasiliteter.

Nemko flytter hovedkontoret fra Forskningsparken til nytt miljøbygg på Lysaker i 2018.  Flyttingen symboliserer en stor endring for hele organisasjonen, sier Svein Ola Ulven, som er administrerende direktør i Nemko.