Sertifisering av termografører for bygg/Byggkontroll

Nemko sertifiserer byggkontrollører iht Nemko P-151:2011. Vi stiller krav til personell som skal bli sertifisert og til foretakene som skal forestå byggkontroll.

For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis. Videre skal det gjennomføres eksaminering av vedkommende som søker om å bli sertifisert. Gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved bibliotek, ved kurs, hos enkelte skoler eller i våre lokaler.

Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.

Kontroll av bygg kan ha flere formål. Eksempler på slike kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll, leveransekontroll på vegne av byggherrer eller kontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap.

Krav / Dokumenter til sertifisering Byggkontrollør

 • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift uten firmastempel over – brukes til sertifikatet
 • Bestått eksamen iht NEK 405-1 teoretisk del (Elektrotermografi), eller Level 1 iht ASNT
 • Bestått tilleggseksamen i henhold til Nemko P-151:2011 (denne ordningen)
 • Formell utdanning minst tilsvarende videregående skole
 • Bilde til sertifikatet
 • Foretaket skal ha:
  • Fagansvarlig med fagbrev innen bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende
  • Fagansvarlig skal ha bestått teoretisk eksamen iht NEK405-1 eller Level 1 eksamen
  • Rutiner for kontrollvirksomheten
  • Arkivrutiner for kontrollvirksomheten