Sertifisering av gassteknikere og faglig ledere

Gassnormen krever at gassteknikere og faglige ledere skal inneha et kompetansesertifikat utstedt av ett akkreditert sertifiseringsorgan.  

Brann- og eksplosjonsvernloven og Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter krever at gassteknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeid på gassanlegg. Nemko er et uavhengig sertifiseringsorgan som kan verifisere at en person har relevant kompetanse i form av grunnutdannelse, yrkeserfaring, teoretiske og praktiske kunnskaper til å montere og prosjektere gassanlegg i henhold til Norsk Gassnorm.

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail