Sykehusinnkjøp AS, sammen med SIVA, etablerer en ny kanal for å bidra til norsk produksjon av ånderettsvern. Selskaper som kan bistå blir bedt om å melde seg til prekvalifisering innen 22. April.

Midt i korona-pandemien, er det oppløftende å se hvordan myndigheter og innovasjonsklynger jobber tett sammen for å løse prekære utfordringer i forhold til mangel på smittevernsutstyr og elektromedisinske produkter. 

Det tas i bruk nye kanaler, og nye måter å jobbe på, for å få frem raske og SIKRE produkter. Et godt eksempel er det statlige foretaket Siva, som på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF, har etablert en kanal inn til innovasjonsselskaper, katapult-sentre og klynger for å bidra til norsk produksjon av åndedrettsvern ifm. korona-pandemien. 

Den første forespørselen gjelder en produksjonsavtale for leverandører som kan bidra til at det produseres 2,5 millioner stk åndedrettsvern. Her vil det være muligheter for norske selskaper som raskt kan omstille sin eksisterende produksjon og det kan ved behov legges til rette for nye partnerskap for å løse utfordringer. Fristen for å melde seg til en prekvalifisering er 22. april. Besøk www.norskproduksjon.no for mer informasjon.

Nemko bistår Sykehusinnkjøp og innovasjonsklynger som Norway Health Tech og Siva med støtte i forbindelse med regulatoriske spørsmål rundt elektromedisinsk utstyr.