CE-merking

CE-merking er påkrevd for inngang til og omsetning i den Europeiske Union og i EØS landene.


Denne merkingen er diktert av flere direktiver og omfatter de aller fleste elektriske produkter, f.eks.:

  • Elektriske forbrukerprodukter
  • Medisinsk utstyr
  • Lysmateriell
  • Radio og telekomprodukter
  • Og mye mye mer...

CE – hvordan løse?

For de fleste produkter er CE-merking hovedsakelig basert på fabrikantens egen samsvarserklæring med relevante direktiver. For høyrisikoprodukter, som f.eks. enkelte medisinske produkter, er involvering av et teknisk kontrollorgan påkrevet. Det kan også være tilfelle når europeiske produktstandarder ikke er benyttet.

CE – mange direktiver

Det er en rekke direktiver som krever produktene CE merket, for eksempel:

  • LVD - Lavspenningsdirektivet (Low Voltage Directive 2014/35/EU) – dekker elektrisk sikkerhet
  • EMC direktivet (Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU)  – dekker elektromagnetisk kompabilitet
  • RED direktivet (Radio Equipment Directive 2014/53/EU) – dekker trådløse radio og telekomprodukter
  • RoHS direktivet (Restrictions of Hazardous Substances 2011/65/EU) – dekker bruk av farlige stoffer i produkter
  • ErP direktivet (Energy-related Products 2009/125/EC) – dekker energieffektivitet

Vil du vite mer?

Vil du vite mer så har vi laget en kort video (ca. 5 min.) som gir deg en introduksjon til emnet CE merking:

 

Du kan også lese mer om emnet CE-merking i vår FAQ løsning: https://www.nemko.com/no/faq

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat: 

Grethe Spongsveen
Sales Coordinator
(+47) 911 76 502
grethe.spongsveen@nemko.com
Michael Nygaard
Sales Consultant
(+47) 926 51 059
michael.nygaard@nemko.com