Hvilke tester blir utført på et laboratorie? Og hvorfor nettopp disse testene?

Avhengig av hva ditt produkt er vil det være ulike tester som vil være aktuelle. Dette bestemmes av hvilke direktiver og standarder prduktet ditt faller under.

I oversikten under vil vi vise de vanligste testene som blir utført ut i fra hvilken type produkt det er snakk om. Oversikten er kun ment som et utgansgpunkt og de endelige testene kan kun avgjøres etter at et forprosjekt er gjennomført. Et forprosjekt hos Nemko vil inkludere en oversikt over tester som må gjennomføres og en fremdriftsplan samt pris for testene for å kunne gi selskaper en god oversikt over hva som kreves.

Når du lanserer et nytt produkt må det samsvare med internasjonale godkjenninger og industri-spesifikke krav. Nemko har komplette tjenester tilpasset dine behov og vi kan tilby en skreddersydd industriell tilnærming.