Lær mer om testing, sertifisering og markedsadgang

Vi har samlet noen emner som er viktige å sette seg inn i. Ved å lære mer om disse har vi tro på at arbeidet rundt testing, sertifisering og markedsadgang vil oppleves mer håndterbart for bedrifter i fremtiden. 

CE-merking er påkrevd for inngang til og omsetning i den Europeiske Union og i EØS landene.

Avhengig av hva ditt produkt er vil det være ulike tester som vil være aktuelle. Dette bestemmes av hvilke direktiver og standarder prduktet ditt faller under.