Start med papirarbeidet nå

Alle prosjekter som krever testing og/eller sertifisering vil innebære en betydelig mengde med papirarbeid. Derfor er det anbefalt å begynne tidlig med dokumenthåndtering. Veldig ofte er det nettopp "papirmølla" som gir forsinkelser i en prosess. For prosjekter som krever testing av produktene ser vi allerede nå at det vil bli etterslep når markedene friskmeldes. Dette skyldes i stor grad at mange produsenter har problemer med å skaffe til veie testobjekter. For å være sikker på at ditt prosjekt blir gjennomført så fort som mulig i tiden etter COVID-19, er det viktig at du starter med papirarbeidet allerede nå!

Å skaffe til veie dokumenter som eks. brukermanual, liste over kritiske komponenter, tekniske tegninger, rapporter osv. er en del av prosessen med å få et produkt testet, og deretter evt. sertifisert. I listen under finner du de vanligste dokumentene som må være på plass før prosessen kan påstartes, basert på produktgruppe.

Elektromedisinsk utstyr er produkter som benyttes i helsenæringen. Gjeldende standarder er IEC 60601-1 xx og 60601-2- xx

Typiske husholdningsprodukter er ulike typer kjøkkenmaskiner, kaffemaskiner, kjøleskap, avtrekkshetter, panelovner, varmtvannsberedere, støvsugere, symaskiner osv.
Gjeldende standarder er IEC/EN 60335-1 xx

IT/AV produkter kan være eks. digitale kameraer, videoprojektorer, høyttalere, datamaskiner, strømforsyninger, digitale dekodere, TV og skjermer, kopimaskiner og skrivere, rutere og skannere osv.
Gjeldende standarder er IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60065-1 og IEC/EN 62368-1.

Innenfor kategorien belysningsprodukter finner vi generelle armaturer, LED-basert belysning av alle slag, elektronisk ballast/LED-driver, transformatorer og nødlys. 
Gjeldende standarder er IEC 60598-1 xx, IEC 62031-1 xx, IEC 62471-1 xx og IEC 61347-1 xx.

Produktekategorien måleinstrumenter og laboratorieutstyr omfatter bla. sensorer for elektrisk testing og måling, laboratorieutstyr for blanding og omrøring, autoklaver og desinfektorer for å desinfisere medisinske materialer osv.
Gjeldende standarder er IEC 61010-1 og  IEC 61010-2 xx.