Sertifisering av el-kontrollører for landbruk

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i landbruket.

Hvorfor bli sertifisert?

Landbrukets Brannvernkomité (LBK) stiller krav om el-kontroll med sertifisert el-kontrollør. Kravet gjelder for alle husdyrbygg som har krav om brannalarm etter Mattilsynets holdforskrifter, veksthus med elektrisk vekstlys, gårdsbruk med varmlufts tørke og for bygninger med forsikringsverdier over 10 millioner kroner.

Gårdsbruk utenfor minimumskrav kan kontrolleres etter NEK 405-2 «El-kontroll bolig».

LBK har utviklet en sertifiseringsordning som stiller følgende krav til elkontrolløren:

Sertifisering i henhold til

  • NEK 405-1 (gjelder fra 01.01.2021)
  • NEK 405-3

Gjennomført landbrukskurs i regi av godkjent kursholder. Godkjenning gjøres av LBK.
Bestått eksamen landbruk (gjennomføres av sertifiseringsorgan)

Kontrollører som har gjennomgått godkjent kurs og fått utstedt bevis i regi av Elektroskolen AS før 1.1.2019 er godkjent frem til neste resertifisering.

Godkjente kursholdere:

Elektroskolen AS
Elma Instruments AS
Trainor Elsikkerhet AS

Landbrukets brannvernkomité (LBK) har utarbeidet en veileder til ordningen. Veiledningen ligger tilgjengelig på LBK's nettside

 

Hvordan bli sertifisert?

LBK sin sertifiseringsordning for elkontroll landbruk stiller krav til personell som skal bli sertifisert og til foretakene, inspeksjonsorgan, som skal forestå elkontroll. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning, praksis, sertifisering og gjennomført godkjent kurs. Videre skal det gjennomføres eksaminering av vedkommende som søker om å bli sertifisert.

Sertifiseringen krever eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved et godkjent bibliotek, ved kurs, hos enkelte skoler eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Eksamen kan først tas når kursbevis fra godkjent kursholder er oversendt Nemko. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.
Eksamensresultater har en gyldighet på 12 måneder, det vil si at man må sende inn dokumentasjon til Nemko AS innen 12 måneder etter bestått eksamen. Om dette ikke blir gjort, må ny eksamen tas.

Midlertidig eksamensløsning under covid-19:
Sikkerheten til våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere er Nemko sin første prioritet. Vi har igangsatt en rekke tiltak for å begrense smitte, samtidig som vi tilstreber å opprettholde produksjonen og levere tjenester som avtalt med kundene våre.

Som en følge av covid-19 restriksjoner har vi åpnet opp for å gjennomføre eksamen online via Microsoft Teams, i parallell med vårt eksamensverktøy. 
Det er fortsatt mulig å ta eksamen på ditt nærmeste bibliotek, i våre lokaler på Lysaker eller i forbindelse med et klasseroms kurs.  

Krav/ dokumenter til sertifisering Elkontroll - landbruk:

  • Foretaket skal være sertifisert etter normen NEK 405-4 (Se siden for "Foretak")
  • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift uten firmastempel over – brukes til sertifikatet
  • Bestått eksamen elkontroll landbruk
  • Sertifisert i henhold til NEK 405-3
  • Sertifisert i henhold til NEK 405-1 (gjelder fra 01.01.2021)
  • Kursbevis på gjennomført landbrukskurs fra godkjent kursholder
  • Bilde til sertifikat

Dersom både søknad og dokumentasjon sendes inn i forkant av eksamen, vil det forkorte saksbehandlingstiden etter gjennomført eksamen.

Hit kan du sende søknadsblankett og øvrig dokumentasjon: personell@nemko.com
Du kan også søke elektronisk ved å klikke HER.

Eller du kan sende søknad med dokumentasjon pr. post til:
Nemko AS, Postboks 91, 1324 Lysaker