Kurs: Praktisk implementering av ISO 9001:2015 og revisjonsteknikk iht ISO 19011:2011, Gardermoen 22. mars 2018

Date:
Time: 
09:00 - 16:00
Place: 
Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Norwegian

Nemko AS ønsker å invitere sine kunder og andre interesserte til et kurs for oppbygging av et kvalitets-ledelses-system gjennom eksempler og øvingsoppgaver.

Kurset vil være nyttig både for personer med erfaring fra ledelsessystemer og personer som er i startfasen med å bygge opp et ledelsessystem.

Eksemplene og øvingene vil gå ut fra kravene i ISO 9001. Kurset blir derfor avholdt dagen etter kurset i NS-EN 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Dette gjøres for at kursdeltakere i forkant av kurset skal ha muligheten til å tilegnes seg bred nok forståelse for ISO 9001.

Sentralt i kurset er emner som omfanget av systemet, prosessorientering, prosesstyring, risiko og mulighetsvurderinger, kunden i fokus, krav til leverandører, årsaksvurderinger med eventuelle tiltak, ledelsenes ansvar, PDCA og kontinuerlig forbedring.

Det blir også vektlagt hvilke endringer et system bygd på ISO 9001:2008 må gjennom for å tilfredsstille kravene i ISO 9001:2015.

ISO sin høynivåstruktur blir også presentert. Denne strukturen forenkler oppbyggingen av et ledelsessystem slik at det tilfredsstiller mange standarder. Dette blir forklart med eksempler.

Kurset tar også for seg revisjonsteknikk med utgangspunkt i ISO 19011:2011.

Kursleder / Foreleser: Ole Morten Weng er ansatt i Nemko AS og er leder for systemsertifisering.  Han har lang erfaring fra systemarbeid i industrien.

Kursprogram finner du her

Pris: 3.900 ( eksl. moms). Prisen inkluderer ikke NS-EN ISO 9001:2015 standarden. Standarder kan bestilles hos Standard Online

Merk: 

Kursene

  1. 1. NS-EN 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015
  2. 2. Praktisk implementering av ISO 9001:2015 og revisjonsteknikk iht 19011:2011

blir avholdt over 2 dager. Tas begge disse kursene, reduseres dette kursets pris fra 3.900,- til 2.500,- slik at totalen for disse to kursdgene blir 6.400,-

For mer informasjon:  Ingunn Bjerke , Telefon: 45207651- her er en veibeskrivelse til Scandic Oslo Airport

Påmeldingsregistrering