EU rydder i energimerkingen

Date:
Time: 
14:00 (GMT +2)
Norwegian

EU-kommisjonen har vedtatt ny energimerkeforordning fom. 1. august 2017 og energimerkedirektivet oppheves fra samme tidspunkt.

I Norge innføres forordningen etter EØS-behandling.
Den nye energimerkeordningen har nummeret (EU) 2017/1369.

Skal sikre enkel og klar informasjon for forbrukerne

Hovedelementene i den nye ordningen er at alle produkter får en A-G skala og at dagens ordning med A+ opptil A+++ re-skaleres og innpasses i ny A-G skala.
A og i noen grad B vil i de nye skalaene være reservert til fremtidige og mer energieffektive produkter.

Det nye regelverket skal gjøre forbrukerne mer bevisst på produkters energieffektivitet og -forbruk, og bidra til oppnåelsen av EUs mål for energieffektivisering for 2020 og 2030.
Det skal også etableres en produktdatabase der produsenter, importører og distributører etter forordningen er forpliktet til å registrere sine produkter. Denne skal hjelpe de nasjonale tilsynsmyndighetene å sikre at regelverket overholdes. Det vil være overgangsordninger.

Lær mer om dette i vårt webinar.

Webinaret er gratis, det holdes på norsk (underlag på engelsk) og det vil vare i ca. 30 minutter.
Det vil være muligheter for å stille spørsmål.

MELD DEG PÅ HER

SPEAKER

Jon Ivar Tidemann
Vice President Energy and Environment

Jon Ivar har jobbet i over 30 år hos Nemko og har hatt en rekke lederstillinger, blant annet har han vært leder av alle laboratorier i Nemko-gruppen, leder i Asia i 14 år, og daglig leder i Nemko Dallas og Comlab.

Jon Ivar har en BSc i elektronikk og en BSc i Heavy Power. Han er styreformann i Norsk miljøkomité for elektrisk og elektronisk utstyr, og representerer Norge i IEC TC 111 og Cenelec TC 111X.

LES MER OM ENERGIMERKING HER