CE Merking Seminar 17 februar 2016

[FULLBOOKET]
Den 20. april trer en betydelig rekke endringer i kraft for alle aktører innen handel og/eller produksjon av elektrisk utstyr. Lurer du på hvilke tekniske krav dine produkter må oppfylle ved eksport til Europa eller import til Norge? Lurer du på hvordan/hva dette innebærer med hensyn til dokumentasjon av nye krav og nødvendige modifikasjoner til eventuell eksisterende fabrikanterklæringer og tekniske dokumenter?

Direktiver

I seminaret vil vi gjennomgå følgende:

Lavspenningsdirektivet (LVD)             Nytt direktiv
EMC Direktivet                                    Nytt direktiv
Radio Utstyrs Direktivet (RED)           Nytt direktiv, erstatter R&TTE
ATEX Direktivet                                  Nytt direktiv
Maskin Direktivet                                Nytt direktiv

Risikovurdering
Det stilles nye krav til transparens og det vil være obligatorisk med en risikovurdering knyttet opp mot direktivene. I seminaret vil vi gå gjennom grunnleggende guidelines for hvordan dette bør gjennomføres.

Individuelle workshops
I tilknytning til dette seminaret tilbyr vi firma-individuelle workshops hvor du/dere vil få målrettet og spesielt tilpasset rådgiving mht:

Hvilke krav er gjeldende for mitt produkt?
Hvordan utforme min erklæring?
Hvordan sjekke om en eksisterende erklæring er gjeldende?
Hvordan finne harmoniserte standarder for mitt produkt?

Agenda

08.00-08.15           Velkommen
08.15-08.45           Skjerpede krav og risikovurdering
08.45-09.30           Utføre risikovurdering
09.30-09.45           Kaffepause
09.45-10.30           LVD, maskin
10.30-11.00           ATEX, maritim
11.00-11.30           R&TTE, RED, EMC
11.30-12.00           Endringene og nye fabrikanterklæringer
12.00-12.15           Spørsmål og svar
12.15                     Lunsj

Kartlink til Forskningsparken Konferansesenter - klikk her

For ytterligere Informasjon, ta kontakt med: seminar.no@nemko.com