Kurs: Kvalitet og miljø sertifisering NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, 21. mars 2018 - Gardermoen

Date:
Time: 
09:00 - 16:00
Place: 
Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Norwegian

Nemko AS ønsker å invitere sine kunder og andre interesserte til kurs for å bli kjent med både nye krav og videreførte krav i standardene.

 

Vi går gjennom hele standarden ISO 9001:2015. Den siste timen av kurset gjennomgås de mest sentrale elementene i ISO 14001:2015.  Kurset vil være nyttig både for personer med erfaring fra standardene og personer som ikke kjenner hverken ISO 9001 eller ISO 14001 fra før.

Det vektlegges å få fram endringen fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015 og fra ISO 14001:2004 til ISO 14001:2015.

Sentralt i kurset er emner som prosessorientering, prosesstyring, risiko og mulighetsvurderinger, kunde og miljø i fokus, krav til leverandører, livsløpsperspektiv, årsaksvurderinger med eventuelle tiltak, og ledelsenes ansvar.

ISO sin høynivåstruktur blir også presentert. Denne strukturen forenkler oppbyggingen av et ledelsessystem slik at det tilfredsstiller mange standarder.

Kursleder / Foreleser: Ole Morten Weng er ansatt i Nemko AS og er leder for systemsertifisering.  Han har lang erfaring fra systemarbeid i industrien.

Kursprogram finner du her

 

Pris: 3.900 ( eksl. moms) Prisen inkluderer ikke NS-EN ISO 9001:2015 standarden. Standarder kan bestilles hos Standard Online

For mer informasjon:  Ingunn Bjerke , Telefon: 22 96 06 14 - her er en veibeskrivelse til Scandic Oslo Airport

Påmeldingsregistrering