Warning message

Submissions for this form are closed.

CE merking - Nye lovreguleringer trer i kraft 20. april 2016

Date:
Time: 
08.00 – 12.15
Place: 
Forskningsparken Konferansesenter, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Norwegian

[FULLBOOKET]

Den 20. april trer en betydelig rekke endringer i kraft for alle aktører innen handel og/eller produksjon av elektrisk utstyr. Lurer du på hvilke tekniske krav dine produkter må oppfylle ved eksport til Europa eller import til Norge? Lurer du på hvordan/hva dette innebærer med hensyn til dokumentasjon av nye krav og nødvendige modifikasjoner til eventuell eksisterende fabrikanterklæringer og tekniske dokumenter?

Direktiver
I seminaret vil vi gjennomgå følgende:

  • Lavspenningsdirektivet (LVD)             Nytt direktiv
  • EMC Direktivet                                    Nytt direktiv
  • Radio Utstyrs Direktivet (RED)           Nytt direktiv, erstatter R&TTE
  • ATEX Direktivet                                  Nytt direktiv
  • Maskin Direktivet                                Nytt direktiv

Risikovurdering
Det stilles nye krav til transparens og det vil være obligatorisk med en risikovurdering knyttet opp mot direktivene. I seminaret vil vi gå gjennom grunnleggende guidelines for hvordan dette bør gjennomføres.

Individuelle workshops
I tilknytning til dette seminaret tilbyr vi firma-individuelle workshops hvor du/dere vil få målrettet og spesielt tilpasset rådgiving mht:

  • Hvilke krav er gjeldende for mitt produkt?
  • Hvordan utforme min erklæring?
  • Hvordan sjekke om en eksisterende erklæring er gjeldende?
  • Hvordan finne harmoniserte standarder for mitt produkt?

Agenda

08.00-08.15           Velkommen
08.15-08.45           Skjerpede krav og risikovurdering
08.45-09.30           Utføre risikovurdering
09.30-09.45           Kaffepause
09.45-10.30           LVD, maskin
10.30-11.00           ATEX, maritim
11.00-11.30           R&TTE, RED, EMC
11.30-12.00           Endringene og nye fabrikanterklæringer
12.00-12.15           Spørsmål og svar
12.15                     Lunsj

Etter lunsj: Individuelle workshops – som vil finne sted i Nemko sine lokaler, i Gaustadalléen 30. - send en mail til seminar.no@nemko.com  om dette er ønskelig - workshop koster kr 3 500,- per firma

Pris for seminar: kr 3 000,- (hvis det er flere fra samme firma koster person 2 og utover kr. 2 000.-)

Kartlink til Forskningsparken Konferansesenter - klikk her

For ytterligere Informasjon, ta kontakt med:

seminar.no@nemko.com