Nemko inviterer til seminar Markedsadgang Europa

Date:
Time: 
09.00 – 16.00
Place: 
Forskningsparken Konferansesenter, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Norwegian

CE-merking og krav ved handel og/eller produksjon av elektrisk utstyr.

Agenda

09.00-09.15    Velkommen (Geir Olav Wang)
09.15-09.30    Universelle farer og utfordringer (Geir Hørthe)
09.30-11.15    Presentasjon av hvilke krav du må forholde deg til i Europa (Jon Ivar Tidemann)
10.30-10.45    Pause
11.15-12.00    Sikkerhetsdirektiver

  • LVD/GPSD: Geir Hørthe
  • Husholdningsprodukter: Terje Ulsrud
  • ITE og Audio/Video: Ole Morten Aaslund
  • Lys: Tore Ledaal

12.00-13.00    Lunsj
13.00-13.30    EMC / R&TTE (Roy Uggerud)
13.30-13.50    ErP og energimerkedirektivet (Jon Ivar Tidemann)
13.50-14.10    NVE’s ansvar, rolle og markedskontroll (Knut Knutsen, NVE)
14.10-14.25    Pause
14.45-15.15    RoHS (Jon Ivar Tidemann)
15.15-15.30    Hvordan lage samsvarserklæring og CE-merke (Jon Ivar Tidemann)
15.30-15.45    Nemko Europe – en løsning (Geir Hørthe)
15.45-16.00    Oppsummering, spørsmål og svar (Geir Olav Wang)

Pris: 5900

Påmelding