Webkurs- HMS sikkerhetskurs for bygg og anlegg

Hvordan tilfredstille  krav om opplæring i henhold til HMS lovgivningens §5.2, §6.1 og Arbeidsmiljølovens §2.2?

Dette nettbaserte HMS sikkerhetskurset  for bygg og anlegg er et basiskurs for alle ansatte som utfører arbeid på en byggeplass. Kursets spilletid er 30 minutter. Deltageren gjennomfører i tillegg en delprøve for hvert tema og avslutter kurset med eksamen. Kursbevis kan skrives ut eller lagres i systemet.

Vi følger en nyansatt i et byggefirma som blir stilt ovenfor relevante arbeidssituasjoner på en typisk byggeplass. Filmene viser hvordan en arbeidstaker skal utføre arbeid etter forskriftene, og hva som kan bli konsekvensen hvis man ikke utfører arbeidet på en sikker måte.

De ulike deltemaene i kurset er:

 • Roller og ansvar
 • Informasjon om HMS
 • Verneutstyr og medvirkningsplikt
 • Rapportering av uønsket hendelse
 • Sikker jobbanalyse
 • Helse- og miljøfarlige stoffer
 • Opplæring av teknisk utstyr
 • Varme arbeider
 • Provisorisk utstyr
 • Arbeid i høyden
 • Orden og renhold
 • Avfallshåndtering
 • Ergonomi

 

 

Kursavgift kr. 1200,- per bruker.