Nemko Europe

Nemko Europe er den første sertifiseringstjenesten av sitt slag som understøtter den obligatoriske CE merking av dine elektriske og elektroniske produkter.

Hva kreves for Europa?

Det er allment kjent at det er krav om CE merking for å selge produkter i Europa. Men kravene for CE merking blir stadig mer komplekse år for år med introduksjon av flere pliktige direktiver samt en sterkere oppfølging fra myndighetene. For de typiske elektriske og elektroniske produkter er det krav om CE-merking innenfor opptil 5 ulike direktiver.

Fabrikantenes utfordring

Å sikre seg full oversikt over alle krav for dine produkter er en tidkrevende og kostbar oppgave.
Å holde seg oppdatert med nye og endrede direktiver og standarder kan være enda mer tidkrevende. Tid du helst skulle brukt på å selge dine produkter.
Selv etter at du har samlet den tekniske fil som kreves så er det fortsatt et kontinuerlig arbeid med å oppdatere denne samt holde den tilgjengelig for mer enn ti år fremover. For hvert produkt.

Hva kan Nemko tilby?

Nemko kan tilby en løsning tilpasset ditt spesielle behov. For nye produkter kan vi tilby alt fra veiledning om aktuelle direktiver og standarder, utføre testing eller gjennomgå eksisterende dokumentasjon og hjelpe til med å lage en komplett teknisk fil.  Videre kan vi utstede et Nemko Europe sertifikat samt levere en ferdig utfylt samsvarserklæring - du behøver kun å signere!
Fremover vil vi lagre din tekniske fil elektronisk og tilgjengelig for deg kostnadsfritt. Vi vil også informere deg når det måtte komme nye standarder eller direktiver som omfatter ditt produkt. Om ønskelig kan du også benytte Nemkos navn og merke på dine produkter og i markedsføring.
 

Dine fordeler

Kort sagt tror Nemko kundene er tjent med å bruke mest mulig av sin verdifulle tid på å utvikle og selge sine produkter i stedet for å studere regulatoriske krav. Nemko Europe tjenesten gir deg mulighet til nettopp det.