Hazard based standard 62368-1 & CSA/UL 62368-1

La Nemko veilede deg i den nye hazard based standarden for IT-, audio/video- og telekommunikasjonsutstyr.

Den nye standarden, IEC/EN 62368-1, representerer en ny tilnærming til sikkerhetsarbeid.  Fordelen er at dette åpner for nye og innovative løsninger uten å måtte vente på at nye standarder skal komme ajour med den tekniske utviklingen.

Vær rask til å utnytte fordelene den nye standarden gir!

For fabrikanter er det en fordel å starte tidlig med den nye standarden da den gir muligheter for kostreduksjon gjennom utviklingsprosessen. Med alternative konstruksjonsmetoder muliggjort av 62368-1 er det et potensiale for besparelser i produksjon. Ved å starte tidlig kan vi allerede nå hjelpe til med å avdekke eventuelle problemer de komponeneter / moduler du bruker i dine produkter måtte ha med den nye standarden.

I tillegg viser erfaring fra tidligere standarder at enkelte land velger å innføre nye standarder på et tidligere tidspunkt enn andre. Standarder kan dermed ofte bli et krav tidligere enn antatt.
Dette kan medføre at fabrikanter av enheter for innbygging vil bli valgt av B2B innkjøpere som foretrukne leverandører når produktene allerede tilfredsstiller 62368-1 i tillegg til f.eks. 60950-1.

Den formelle overgangsperioden i Europa ender 20. desember 2020. Ved denne datoen trekkes de nåværende standardene EN 60065 / EN 60950-1.
Nord Amerika (Canada & USA) vil også få samme tidspunkt for start av sertifisering basert på IEC 62368-1 2nd edition.
Erfaring viser at enkelte land ofte innfører standarder tidligere enn andre, og 60368-1 kan i enkelte markeder komme som et krav tidligere enn ventet.

Selv om nåværende produkt vil være ute av produksjon innen den nye standarden blir påkrevd er det fortsatt fornuftig å vurdere 62368-1 ved utvikling av  nye produkter.  Fremtidige oppdateringer og utvikling av nye produkter er normalt basert på tidligere versjoner. De du utvikler i dag.

Hvorfor benytte Nemko?

Som en av de største aktører i internasjonal sertifisering i en årrekke har Nemko vært aktivt involvert innen IEC i over ti år, allerede fra starten av utviklingen av IEC 62368-1.  Nemko innehar derfor kompetanse til å veilede fabrikanter både i den innledende fase, gjennom seminarer og kurs, og ved å utføre testing og sertifisering.

For Canada & USA inkluderer vårt Nemko NRTL/C Scope også UL 62368-1 og CSA C22.2 No. 62368-1
29. september 2016, publiserte OSHA sine endelige "Federal Register Notice" og annonserte Nemko sin scopeutvidelse som NRTL.: https://www.federalregister.gov/d/2016-23548
Du kan se hele Nemkos OSHA/NRTL scope på: http://www.scc.ca/en/accreditation/product-process-and-service-certifica...
For mer informasjon om Nemkos tjenester i Canada & USA, kontakt: nrtl@nemko.com

Hvilke tjenester?

Nemko kan tilby en rekke tjenester for 62368-1, både generelle tjenester og tjenester tilpasset dine behov.

  • Seminar
  • Workshops og testing hos kunde
  • Gap analyser
  • Full test service
  • Sertifisering, både europeisk og internasjonal

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Hanne Carlsen
Key Account Manager
(+47) 480 68 671
hanne.carlsen@nemko.com
Rolf Martinsen
Sales Manager
(+47) 975 03 450
rolf.martinsen@nemko.com