Militær EMC Testing

Nemko tilbyr EMC testing i henhold til militærstandarden MIL-STD 461 D, E og F i våre laboratorier i Italia.

Vi utfører målinger av utstrålt RF fra 10Hz til 40GHz og RF immunitetsmålinger fra 9kHz til 18GHz.

MIL-STD 461 D, E, F testmuligheter:

Metode   Beskrivelse
CE101  Power Leads, 30 Hz to 10 kHz  
CE102  Power Leads, 10 kHz to 10 MHz  
CE106  Antenna Terminal, 10 kHz  to 40 GHz  
CS101  Power Leads, 30 Hz to 50 kHz  
CS106 Conducted Transient Susceptibility
CS109 Structure Current, 60 Hz to 100 kHz
CS114 Bulk Cable Injection, 10 kHz to 400 MHz  Curves 1-5
CS115 Bulk Cable Injection, Impulse Excitation
CS116 Damped Sinusoidal Transients, Power Leads, 10 kHz to 100 MHz
RE101 Magnetic Field, 30 Hz  to 100 kHz
RE102 Electric Field, 10 kHz  to 40 GHz
RS101 Magnetic Field, 30 Hz  to 100 kHz
RS103 Electric Field, 10 kHz  to 18 GHz 10 kHz – 30 MHz: 50 V/m
30 MHz – 100 MHz: 100 V/m
100MHz – 1 GHz: 200 V/m
1 GHz – 4 GHz: 150 V/m
4 GHz – 18 GHz: 50V/m