Automotiv EMC Testing

Nemko tilbyr akkreditert EMC testing for automotive produkter i laboratoriene våre i Italia. Våre rapporter danner grunnlag for EMC typegodkjenning av kjøretøy og ettermontert utstyr.

Produsenter må forsikre seg om at kjøretøy og deres elektriske/elektroniske sub-systemer tilfredsstiller EMC kravene. Nemko er gjerne din pålitelige partner når du skal sikre at dine produkter møter kravene før de markedsføres.

 

Vi leverer testing, sertifisering, fabrikkinspeksjon samt profesjonell ekspertise for dine automotive produkter.

Testing

  • Nemkos testing omfatter Automotive EMC Directive 2004/104/EC samt UNECE R.10 for e og E mark
  • Smalbånds og Bredbånds Feltbåren utstråling, 30-1000MHz (CISPR 12 og 25)
  • Ledningsbåren utstråling (ISO 7637-2)
  • Transient immunitet, pulser 1, 2a, 2b,3a, 3b, 4 og 5 (ISO 7637-2)
  • Feltbåren immunitet, 20-2000MHz, 30V/m (ISO 11451 og ISO 11452 seriene)
  • ESD immunitet (ISO 10605)

Testing kan også utføres i henhold til kundens spesifikasjoner eller behov under produktutviklingen.

Sertifisering

Nemko kan inspisere teknisk dokumentasjon relevant for de automotive EMC kravene og relevante test rapporter. Vi kan kompilere dokumentasjonen og håndtere søknaden til typegodkjenningsorganet.

Fabrikkinspeksjon

Nemko er autorisert for å utføre fabrikkinspeksjoner for å sikre samsvar i produksjonen.

Profesjonell ekspertise

Nemko er oppdatert på utviklingen innen standardisering og deltar i utviklingen av nye krav til elektriske og hybrid kjøretøy samt automotive EMC.