Elektromagnetiske Felt (EMF)

Nemko tilbyr laboratoriemålinger av EMF fra husholdningsapparater, belysnings- og sveiseutstyr for å vise samsvar med kravene for menneskelig eksponering, i henhold til lavspenningsdirektivet (LVD).

For husholdningsapparater, belysningsutstyr og sveiseutstyr er kravene for menneskelig eksponering av EMF spesifisert i LVD. Det beskriver obligatoriske teststandarder nødvendige for CE-merking.

  • EN 62233 - EMF fra husholdningsapparater
  • EN 62493 - EMF fra belysningsutstyr
  • EN 50445 - EMF fra sveiseutstyr