EMC, immunitet

Nemko tilbyr omfattende tjenester for EMC immunitetstesting til nasjonale og internasjonale produsenter. Vi kan også gi veiledning om beskyttelsestiltak som er nødvendige for å overholde spesifikasjonen, når egnede testnivåer er besluttet.
 

Vi har fleksible og effektive testfasiliteter, og et bredt utvalg av tester kan genereres i våre laboratorier.

 • RF immunitetstester fra 10kHz til 8GHz
 • Kommersielle og profesjonelle produkter
 • Maritim- og landbasert telekommunikasjon, radio- og trådløst utstyr
 • Subsea prosess- og produksjonsutstyr knyttet til olje og gass
 • Maritimt navigasjonsutstyr
 • Branndeteksjon og alarmsystemer
 • Produkter for kjøretøy
 • Militært utstyr

Testomfang

 • Elektrostatiske utladninger (ESD)
 • Strålt RF immunitet
 • Electrical fast transients (EFT)
 • Høyenergi spenningstransienter
 • Ledningsbåren RF immunitet
 • Nettfrekvente magnetiske felt
 • Spenningsvariasjoner og spenningsbortfall
 • Ledningsbåren LF immunitet
 • Ring waves
 • Damped oscillatory waves
 • Harmonisk og interharmonisk spenningsforvergning
 • Rippler

Services

 • Pretesting og veiledning
 • Kvalifikasjonstester
 • On-site testing

Motstandsdyktighet

Elektromagnetiske forstyrrelser, naturlige eller menneskeskapte, er en potensiell fare for annet elektronisk utstyr som befinner seg i samme miljø. Mottakelighet for stråling kan forårsake skader eller funksjonsfeil på enheter og kan ende opp med farlige og utilsiktede konsekvenser.
Mottakelighet for EMC representerer en risiko og en sikkerhetsfare for alle brukere eller folk i nærheten av utstyr under drift. Det finnes mange eksempler på utstyr som starter ukontrollert og forårsaker farlige situasjoner og utgjør en fare for brukere og eiendom.
For å sikre tilfredsstillende drift av elektronisk utstyr i sine tiltenkte omgivelser er det nødvendig at produktene har en viss grad av immunitet mot forstyrrelser som normalt er tilstede i et slikt miljø.

Uakseptabel risiko

Produsenter av industrielt-, maritimt- eller medisinsk utstyr kjenner sine miljø og er pålagt å sørge for at deres produkt kan operere trygt under hele sin levetid. Kritiske komponenter i hovedsystemer for kontroll, navigasjon, overvåking, alarmer, kommunikasjon, pasientovervåking eller kirurgi ha tilstrekkelig elektromagnetisk immunitet som sikrer den tiltenkte ytelse til enhver tid.

Hva er opphavet til disse forstyrrelsene?

Det kan hende du har opplevd noen av dem i hverdagen i hjemmet eller på kontoret.
Elektrostatiske utladninger er ett eksempel, alle har opplevd disse elektriske "gnistene" som hopper fra fingrene til dørkarmen når du kommer ut av en bil.
Forestill deg at slike gnister går inn i elektronikken av elektrisk utstyr når du trykker på en knapp eller et tastatur..
Din mobiltelefon er også en kilde til sterke elektromagnetiske felt - på kort rekkevidde - spesielt når du mottar eller ringer. Du kan ofte også høre disse forstyrrelsene i høyttalere i nærheten av telefonen.
Elektriske transienter i strømnettet er et mer vanlig fenomen. Naturlige årsaker som lynnedslag er godt kjent, men også kjøleskap, fryser eller vaskemaskin kan forårsake alvorlige transienter som kan slå ut, skade eller forstyrre annet elektronisk utstyr i nærheten.
Kraftigere komponenter i distribusjonsnettet til din strømleverandør og fra industrianlegg kan føre til mange slags transienter, spenningsfall og variasjoner, ringbølger og «ripple» som kan påvirke hvordan dine produkter fungerer.

 

 

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail