EMC, emisjon

Nemko tilbyr målinger av EMC emisjon (utstråling) i fleksible og effektive testfasiliteter.

Vi gjør målinger av RF utstråling fra 10Hz til 40GHz, for bl.a.:

 • Kommersielle og profesjonelle apparater
 • Maritime og landbasert telekommunikasjon-, radio- og trådløst utstyr
 • Subsea prosess- og produksjonsutstyr knyttet til olje og gass
 • Maritimt navigasjonsutstyr
 • Branndeteksjon og alarmsystemer
 • Produkter for kjøretøy
 • Militært utstyr

Testomfang

 • Ledningsbundet emisjon (AMN metode)
 • Ledningsbundet emisjon (Voltage probe metode)
 • Ledningsbundet emisjon (Current probe metode)
 • Ledningsbundet emisjon (Telekom port)
 • Ledningsbundet emisjon (Diskontinuerlig)
 • Insertion loss
 • Elektromagnetisk strålingsfelt (Van Veen Loop)
 • Disturbance power
 • Støyspenning i teleterminal
 • Støystråling
 • Harmonisk strømemisjon
 • Flimmer og spenningsfluktuasjoner

Tjenester

 • Pretesting og veiledning
 • Kvalifiseringstester
 • On-site tester

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail