Hazloc/EX tjenester

Eksplosjonssikre produkter kreves der det bearbeides og oppbevares medier i eksplosjonsfarlige områder. Disse områdene finnes oftest innen gruveindustri, offshore, kjemisk -og petrokjemisk industri.

Nemko tilbyr tjenester innenfor testing og sertifisering av EX produkter gjennom vår partner Presafe som Teknisk Kontrollorgan.  Våre tjenester strekker seg fra designvurdering tidlig i produktutviklingsfasen, via testing til markedsadgang.

Vårt team med erfarne ingeniører leverer fleksible løsninger. Dette sikrer en rask og kostnadseffektiv vei for våre kunder til internasjonale markeder, og inkluderer blant annet ATEX og IECEx sertifisering.  

Nemko hjelper deg til raskere markedsadgang ved:

  • Pre-evaluering og veiledning
  • Testing (lab og on-site)
  • Sertifisering
  • Kvalitetssikring QAN/QAR (ATEX og IECEx)
  • Internasjonale godkjenninger

Nemko tilbyr sertifisering for de fleste produkter innenfor følgende områder:

  • Eksplosjonsfarlige områder  (gass og støv).
  • Elektrisk og ikke elektrisk
  • Gruvedrift

Nemko hjelper deg med internasjonal godkjenning i:

Lokasjon     Sertifisering Teknisk kontrollorgan
Europa ATEX Nemko / Presafe
USA IECEx Nemko / Presafe
Australia IECEx Nemko / Presafe
Canada IECEx Nemko / Presafe
Brasil IECEx Nemko / Presafe
Saudi Arabia IECEx Nemko / Presafe
Russland GHOST TL NANI OCCVE
Kina CNEx CQST
Korea KOSHA / KTL KOSHA / KTL

I tillegg aksepterer US Coast Guard Nemko sertifikater og rapporter ihht. til IEC 60079 standardserie.