Høreapparatutstyr og akustisk støy

Nemko kan tilby pre-compliance akustikktester for høreapparatutstyr, samt testing av akustisk støy for et bredt produktspekter.

Industrielle produkter består av mange forskjellige støykilder og kan derfor forårsake støy som er en trussel på et høyt antall arbeidsplasser. I mange land er støy-indusert hørselstap en av de mest utbredte yrkessykdommer.
Daglig gjennomsnittlig støynivå på arbeidsplassen over 85 dB (A) kan resultere i nedsatt hørsel, som hos mange resulterer i behov for høreapparat i relativ ung alder.

Akustisk støy

Nemko kan tilby akustikkmålinger på et bredt spekter av produkttyper; innendørs og utendørs.

  • Bygninger
  • Maritime produkter
  • Industriprodukter

Målinger på utstyr for hørselhemmede

Nemko er i stand til å utføre målinger på høreapparatutstyr i henhold til relevante internasjonale standarder som:

  • IEC 60118-0
  • IEC 60118-1
  • IEC 60118-2
  • IEC 60118-6
  • IEC 60118-7
  • Nordic requirements (NSH)