Akustikk

Nemko kan tilby akkrediterte akustikk-tester for høreapparat utstyr, samt testing av akustisk støy for et bredt produkt-spekter.

Industrielle produkter består av mange forskjellige støykilder, og kan derfor forårsake støy som er en trussel på et stort antall arbeidsplasser. I mange land, er støy-indusert hørselstap en av de mest utbredte yrkessykdommer.
Daglig gjennomsnittlig støynivå på arbeidsplassen over 85 dB (A) kan resultere i nedsatt hørsel, som hos mange resulterer i behov for høreapparat i relativ ung alder.

Akustisk støy

Nemko kan tilby akustikkmålinger på et bredt spekter av produkttyper,Innedørs og utendørs.

  • I bygninger
  • Maritime produkter
  • Industriprodukter

Målinger på utstyr for hørselhemmede

Nemko er i stand til å utføre akkrediterte målinger på høreapparat-utstyr i henhold til relevante internasjonale standarder som:

  • IEC 60118-0
  • IEC 60118-1
  • IEC 60118-2
  • IEC 60118-6
  • IEC 60118-7
  • Nordic requirements (NSH)

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail