ESD (electrostatic discharge) - tester og karakteristikker

Nemko kan utstede ESD sikkerhetssertifikater for å bekrefte at dine produkter er tilstrekkelig beskyttet mot elektrostatiske utladninger. Nemko har også testkompetanse og kan utstede testrapporter for å bekrefte ESD karakteristikker av ledende, avledende, resistive og isolerte materialer.
 

Skadene ESD (electrostatic discharge) kan forårsake i produksjon og vedlikehold av ulike typer elektroniske komponenter og utstyr er til stor bekymring for elektronikkindustrien.
Industribedrifter erfarer at de hvert år har store mengder skadede halvlederkomponenter og produkter, på grunn av problemer med ESD-beskyttelse under produksjon, lagring eller transport.
Nemko tilbyr laboratorietesting og tjenester på stedet for testing av gulvmaterialer, sko og klær, møbler, arbeidsflater, etc.

Testomfang on-site

 • Resistiv karakterisering av arbeidsflater
  • ANSI/ESD S4.1 : 2006
 • Resistiv karakterisering av gulvmaterialer
  • IEC 61340-4-1 : 2003
  • ANSI/ESD S7.1 : 2005
 • Resistiv karakterisering av sitteplasser
  • ANSI/ESD STM12.1 : 2013
 • Resistiv karakterisering av fottøy
  • IEC 61340-4-2 : 2001
  • ANSI/ESD STM9.1 : 2006
 • Måling av motstand på overflater
  • IEC 61340-2-3 : 2000
  • ANSI/ESD STM11.11 : 2006
 • Måling av motstand i klær
  • ANSI/ESD STM2.1 : 2013
 • Evaluering av skjermingsmaterialer (poser)
  • ANSI/ESD STM11.31 : 2012

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail