Sertifiserte produkter

Brannteknisk klassifisering

Branndører
Vegger
Vinduer
Søyler og bjelker av stål
Kledninger
Overflater
Taktekking

Konstruksjoner sammensatt på byggeplass

Etasjeskillere/himling
Oppgradering av betong – stål
Veggkontruksjoner
Betongkonstruksjoner

Brannteknisk klassifiserte produkter iht. nye europeiske standarder (NS-EN)

Overflater iht. NS-EN 13501-1
Vegger/vinduser iht. NS-EN 13501-2
Dører iht. NS-EN 13501-2
Etasjeskillere-himlinger iht. NS-EN 13501-2

Plastrør

Plastrør iht. NS 2962
Kabelrør av plast med konstruert rørvegg iht. NS 2968
Drensrør iht. NS 3065
Kabelrør med glatt rørvegg
Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping iht. prNS 2970

Andre produkter

GUP petroleumstanker iht. NS 1545
Sluk i byggninger iht. NS EN 1253

For Produktlister og SBC`er se dokumenter under