Maritime, Offshore & Subsea

Når du lanserer et nytt produkt, må du overholde ulike internasjonale godkjenningsordninger og industri-drevne krav. Nemko tilbyr omfattende og tilpassede tjenester for å dekke dine spesifikke behov. Vi har en skreddersydd tilnærming kombinert med en solid prosjektledelse modell, betjent av kompetente og kundeorienterte ansatte rundt om i Nemkos internasjonale organisasjon.

Maritim

Mengden av regler og forskrifter som rederier må overholde øker år for år.
Nemko tilbyr testing og sertifisering av ulikt utstyr til bruk om bord i skip.

Nemko holder seg i forkant av utviklingen i den globale maritime industrien, hvor det er høye krav til utstyr grunnet tekniske spesifikasjoner og pålitelighetskrav fra myndigheter og klasseselskap.

Nemkos Maritime tjenester omfatter:

  • Rattmerke- test og sertifisering innenfor områdene::
    • A.1/3 Brannvern utstyr
    • A.1/4 Navigasjonsutstyr
    • A.1/5 Radiokommunikasjonsutstyr
  • Maritim klassifiserings testing
  • CE merkingstest- og sertifisfisering av maritime produkter

           

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail