Radio Equipment Directive (RED)

Nemko tilbyr samsvarsvurdering og typeprøvesertifisering for Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU dekker alle typer radioutstyr, og nytt i forhold til R&TTE Directive er at også kringskastingsmottakere nå er kategorisert som radio-mottakere. Derimot er teleterminalsutstyr flyttet til EMC Directive og eventuelt Low Voltage Directive.

De grunnleggende kravene i Radio Equipment Directive er:

Art. 3.1a. Beskyttelse av helse og sikkerhet for brukeren og enhver annen person
Art. 3.1b. Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)
Art. 3.2    Effektiv bruk av radiofrekvenser
Art. 3.3    Spesielle krav

Vi bistår våre kunder gjennom Type Examination og minimerer din bruk av tid og krefter for å oppfylle kravene til CE merking. Nemko kan tilby vurdering av dine produkters design og tekniske dokumentasjon, og utstede et EU-Type Examination Certificate.

Teknisk bistand

Nemko tilbyr i tillegg veiledning for å identifisere standarder og radiotester som er nødvendig for å demonstrere samsvar med Radio Equipment Directive.