Maritim sertifisering

Nemko kan hjelpe deg med maritim sertifisering mot den til enhver tid seneste versjon av skipsutstyrsdirektivet; Marine Equipment Directive, 2014/90/EU (MED).

Sertifisering i henhold til skipsutstyrsdirektivet sikrer en enhetlig gjennomføring i forhold til internasjonale forskrifter, resolusjoner, rundskriv og konvensjoner som for eksempel COLREGs, MARPOL og SOLAS. Dette gjøres for å sikre maksimal grad av pålitelighet og sikkerhet til sjøs, og for å hindre maritime ulykker og forurensning. I tillegg skal den sikre fri flyt av utstyr innenfor EØS-området (dvs. EU/EFTA).

Wheel Mark

Wheel Mark er det europeiske regulatoriske merket for alt utstyr som er definert i skipsutstyrsdirektivet. Basert på en samsvarserklæring etter godkjenning av et teknisk kontrollorgan, kan produsenter eller importører påføre rattmerket (Wheelmark) på skipsutstyret. Samsvarserklæringen og rattmerket sikrer at skipsutstyret kan brukes på ethvert skip flagget i det indre marked.

Nemko tilbyr akkreditert testing iht:

  • MED/3 Brannvernutstyr
  • MED/4 Navigasjonsutstyr
  • MED/5 Radiokommunikasjonsutstyr

Nemko tilbyr sertifisering iht:

  • Modul B - Produktsertifisering
  • Modul D - Kvalitetssikring av produksjonsprosessen

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Sindre Holsbøe Brelum
Key Account Manager 
(+47) 414 20 031
sindre.brelum@nemko.com