Maritim sertifisering

Nemko kan hjelpe deg med maritim sertifisering innenfor områdene brannvern, navigasjon og radiokommunikasjon mot den til enhver tid seneste versjon av skipsutstyrsdirektivet; Marine Equipment Directive 96/98/EC (MED).

Sertifisering i henhold til Marine Equipment Directive sikrer en enhetlig gjennomføring i forhold til internasjonale forskrifter, resolusjoner, rundskriv og konvensjoner som for eksempel COLREGs, MARPOL og SOLAS. Dette gjøres for å sikre maksimal grad av pålitelighet og sikkerhet til sjøs, og for å hindre maritime ulykker og forurensning. I tillegg skal den sikre fri flyt av utstyr innenfor EØS-området (dvs. EU / EFTA).

Wheel Mark

The Wheel Mark er det europeiske regulatoriske merket for alt utstyr som er definert i skipsutstyrsdirektivet, 96/98/EC.

Nemko tilbyr tjenester innenfor følgende områder:

  • A.1/3   Brannvernsutstyr
  • A.1/4   Navigasjonsytstyr
  • A.1/5   Radiokommunikasjonsutstyr           

Sertifiseringsprosessen inneholder følgende elementer:

  • Produkttesting
  • Sertifisering
  • Kvalitetskontroll av produksjonsbedrifter