Maritim testing

Nemko kan tilby akkreditert testing for et bredt register av maritime produkter i henhold til følgende områder:

  • Marine Direktivet – Sertifisering og testing, Modul B and D
  • Testing i henhold til Maritime klasseselskaper – EN/IEC 60945, IACS E10
  • Testing i henhold til FCC og USCG
  • Utstyr for eksplosjonsfarlige omgivelser
  • Utstyr for CE merking
  • Branndeteksjon og brannalarmsystemer (EN 54-x)

 

Reliability test

Med et moderne pålitelighetslaboratorie kan vi tilby akkrediterte tester som støt, vibrasjoner, salttåke, helning, temperatur og luftfuktighet i henhold til de seneste teststandarder.

EMC test

Vi kan tilby akkrediterte EMC tjenester i en velutstyrt testlab for en rekke maritime produkter. Vi kan tilby et stort 10m EMC kammer for maritim testing i tillegg til et 3m EMC kammer for rene radiomålinger, som sikrer god kapasitet for EMC testing.

Nemko kan også tilby akustikkmålinger i henhold til maritime krav og standarder

Radiotest

Nemko kan tilby akkreditert radiotesting for en rekke maritime radiosystemer innen VHF og UHF båndet i tillegg til lang erfaring med testing av en rekke av Inmarsat sine satellittsystemer for maritimt bruk (L-bånd, KU og KA bånd). Nemko er også utpekt som teknisk kontrollorgan i henhold til vilkårene i RED, R&TTE, EMC og LVD-direktivene. Disse kan være obligatorisk for maritim elektronikk som ikke er nevnt i skipsutstyrsdirektivet.

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail