Vibrasjonstesting

Sørg for at produktet ditt overlever i det miljøet det skal fungere i. Vibrasjonstesting hos Nemko er en investering i produktkvalitet som vil gi avkastning i form av mindre vareretur og økt produktpålitelighet.

Vibrasjon fra skipsmotorer og drivverk samt kjøring på en hullete grusvei er eksempler på utmatning som forårsaker svikt i et elektrisk eller mekanisk system.

Vibrasjon intreffer ved:

 • Rutinemessig transport og ved av- og pålossing av gods
 • Når utstyret er montert på et skipsskott eller er i annen mekanisk kontakt med motorer og drivverk
 • Under normal bruk i kjøretøy, fly, helikopter ol.

Nemko har tre elektrodynamiske vibrasjonssystemer hvor det største systemet har tilgjengelig kraft på i overkant av 100 kN. Disse systemene kan simulere forholdene i de aller fleste omgivelser der sinus eller random vibrasjon forekommer.

Vi kan kombinere flere systemer for å simulere antatte miljøer, som mekanisk vibrasjon kombinert med ekstreme klimatiske forhold.

Påvirkning fra vibrasjon over et stort frekvensområde og akselerasjonsnivåer simuleres i henhold til standarder i IEC 60068-serien.

Omfang:

 • IEC 60068-2-6
 • IEC 60068-2-64
 • IEC 60945
 • Maritime klasseselskaper
 • Offshore
 • Subsea
 • Medisinsk utstyr
 • Jernbaneutstyr
 • Annet

Tester:

 • Sinusvibrasjon
 • Random-vibration
 • Sine on Random
 • Kombinert med kulde, varme og fuktighet

Spesifikasjoner for Nemkos utstyr for vibrasjonstest:

 • Frekvensområde: DC-2700Hz
 • Maks kraft: 105 kN
 • Maks akselerasjon: 150g
 • Maks masse på testobjekt: 1000 kg

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Sindre Holsbøe Brelum, Key Account Manager, (+47) 414 20 031, sindre.brelum@nemko.com