Ergonomi og brukervennlighet

Nemko har akkreditert laboratorium for test av ergonomi etter ISO-standarder.
Nemko er også godkjent for verifikasjon av brukervennlighet og ergonomi for merkekrav.

Ergonomi og brukervennlighet er kvaliteter av største betydning for brukere, og også blant de viktigste faktorer for et godt arbeidsmiljø.
EU direktiv 90/270 EEC krever at alle skjermer benyttet på arbeidsplasser må tilfredsstille krav til ergonomi og sikkerhet.
Den tyske GS-sertifiseringen krever også at produkter kombinert med skjermer må tilfredsstille krav til ergonomi og sikkerhet i henhold til de tyske reglene i EK1-ITB 2000.

Nemko kan utføre relevante tester for fabrikanter for å demonstrere overenstemmelse med ulike ergonomikrav.

ISO ergonomi standarder:

 • ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8
 • ISO 9241-4, ISO 9241-410
 • ISO 13406-2
 • ISO 9241-300 Series
 • ISO 7779/ISO9296
 • EN 50332

Ergonomitesting for Russland:

 • Norms: SanPiN 2.2.2.542-96, GOST R 50948-96*
 • GOST R 50949-96*, 12.1.028.80, 12.1.024-81*

VESA standard:

 • (Flat Panel Display Measurement Standard) FPDM Version 2.0

Lav utstråling:

 • MPR 1990:8, MPR 1990:10
 • SS 436 1490 (prEN50279), (MPRIII)
 • TCO Emission testing