Sertifisering av radio- og telekommunikasjonsutstyr (Nemko TCB)

Nemko Canada er akkreditert for å sertifisere Telecom og trådløst utstyr for Canada, USA, Taiwan og Hong Kong samt å tilby tjenester for Europa som teknisk kontrollorgan (Notified Body).


Ved å samarbeide med Nemko vil du dra nytte av en kompetansetung og kundefokusert
sertifiseringsorganisasjon som har kvalitet og kundeservice som målsetning

Forskrifter til Telecom og trådløst utstyr

Det finnes forskrifter for mange ulike Telecom og trådløse produkter.  Disse forskriftene stiller ofte krav tredjeparts sertifisering av utstyret før salg.
 

Områder med egne krav

Økonomiske regioner som USA, Canada, Taiwan, Hong Kong og EU har alle innført egne regelverk, men de har imidlertid også godkjent Nemko Canada til å utføre den påkrevde samsvarsvurderingen.
 

TCB sertifiseringsprosess

Sertifisering er basert på vurdering av testresultater, teknisk designdokumentasjon og administrative attestasjoner. Veiledning for forberedelse av disse søknadsdokumentene og hvordan best å arbeide med Nemko TCB kan lasts ned fra linkene nederst på siden.

Nemko TCB vil:

  • Gjennomgå dine søknadsdokumenter
  • Veilede vedrørende regler og krav
  • Utstede sertifiseringer for produkter i henhold til krav
  • Besørge de nødvendige registreringer av sertifiseringen hos myndighetene