Forhåndsvurdering

Involver Nemko tidlig i produktutviklingen!

Du kan spare verdifull tid samt penger ved å involvere Nemko tidligst mulig i produktutviklingen.
Nemko kan hjelpe deg gjennom hvert trinn i prosessen.  Din besparelse i både utviklingskostnader og tid til marked øker desto tidligere du involverer Nemko.

Nemko’s forhåndsvurdering kan inneholde:

 • Evaluering i designfasen
 • Testing på prototypstadiet
 • Anbefalinger vedr. sertifisering og internasjonal markedsadgang

Hvorfor evaluere allerede i designfasen?

 • Bli sikker på at ditt produkt vil tilfredsstille nødvendige myndighets- og markedskrav
 • Unngå overraskelser og mulige forsinkelser ved markedsføring av dine produkter

Hvorfor teste på prototypstadiet?

 • Reduser risiko for å måtte endre konstruksjon I testfasen
 • Sikre at din produktutviklingsprosess vil holde gitte tidsrammer
 • Unngå mangler som vil utsette produksjonsstart
 • Bruk testresultatene i videre test- og sertifiseringsprosess

Hvorfor tidlige anbefalinger vedr. sertifisering og internasjonal markedsadgang?

 • Identifiser tidlig hvilke krav de ulike geografiske markeder setter til ditt produkt
 • Sikre en kortest mulig tid til marked
 • Unngå forsinkelser ved lansering av dine produkter.

Er du produktdesigner, fabrikant og/eller distributør kan våre eksperter i tekniske og regulatoriske krav hjelpe deg med:

 • Inngående og oppdatert kunnskap om nasjonale og internasjonale krav
 • Betydning av direktiver og tolkninger av produktstandarder
 • Profesjonell gjennomgang av din dokumentasjon og produktdesign
 • Bistand for å sikre en smidig test- verifisering- og sertifiseringsprosess

Nemko’s forhåndsvurderingstjenester følger gjennomprøvde trinn for å guide deg i ditt utviklingsprosjekt:

Hvilken kategori tilhører ditt produkt?

 • I hvilke miljø vil det bli brukt? Hjemme, på kontor, på sykehus, på en båt eller kanskje i et eksplosjonsfarlig område?
 • Hvilke kritiske komponenter består ditt produkt av?
 • Produktkategori og bruksområde vil definere hvilke standarder som er aktuelle. Nemko vil bistå i å identifisere disse.

Hvor skal ditt produkt markedsføres?

 • I hvilke land og geografiske regioner ønsker du å selge dine produkter? Er det spesifikke krav for disse områdene? Nemko kan bistå i å identifisere dette.

Møter du spesielle kundekrav?

 • Du kan ofte erfare at dine kunder spesifiserer egne krav som kommer I tillegg til nasjonale og internasjonale krav. Nemko har lang erfaring med å møte særskilte krav, for eksempel til omgivelsesmiljø.

 

Fra produktdesign og testing av prototyper, til produksjon og lansering – stol på Nemko til å guide deg forbi de ulike regulatoriske krav