Leverandørkontroll

Å benytte Nemko som en uavhengig tredjepart kan være en god løsning for å finne din rette forretningspartner og for å bygge opp et sikrere forretningsforhold med dine internasjonale leverandører. 

Leverandørkontroll kan være å undersøke en fabrikants produksjonsanlegg og kvalitetskontroll. Nemko kan dermed hjelpe deg til å velge din riktige leverandør.

For å sikre at bestillinger blir levert i overenstemmelse med dine spesifikasjoner og leveringsbetingelser, kan Leverandørkontroll også utføres for å monitorere selve produksjonsprosessen.

Nemko har kvalifisert og erfarent personell som kan utføre leverandørkontroll for en rekke produktkategorier for elektriske, mekaniske og radio- og telekomprodukter.

Hvorfor benytte Nemko for leverandørkontroll?

 • Nemko er en global organisasjon med egne kontorer og partnere rundt om i verden inkludert Kina, Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, USA, Canada, Tyskland, UK, Italia, Frankrike, Portugal, Norge, Sverige, Danmark samt Uganda i Afrika.
 • Nemko har høyt kvalifisert personell som opptrer uavhengig og objektivt i forhold til involverte parter.
 • Om du gjør verdifulle internasjonale handler har du behov for å sikre deg at både den tekniske kvaliteten og leveringstiden er i henhold til dine betingelser.
 • I stedet for å bruke din egen tid, og ofte med betydelige reisekostnader, er det en fornuftig løsning å benytte Nemko til å sjekke kompetanse og produksjon på dine vegne.
 • Nemko personell ved de lokale kontorer har god kunnskap til språk og lokal kultur, noe som er av stor betydning for å kunne utføre en god kontroll.
 • Selv om du skulle foretrekke å gjøre leverandørkontroll selv vil det være fornuftig å få lokal assistanse, både for forberedelse, assistanse og ikke minst å kunne følge opp lokalt i ettertid.

Leverandørkontroll utført av Nemko kan for eksempel være:

 • Prekvalifisering av leverandører
 • Vurdering av en leverandørs produksjonskapasitet ved bestillingstidspunkt
 • Teknisk inspeksjon i henhold til dine spesifikasjoner eller foretrukne standard
 • Utførelse eller bevitnelse av tester
 • Endelig inspeksjon før forsendelse/betaling
 • Oppfølging av forsendelsestidspunkt
 • Gjennomgang av dokumentasjon
 • Kontroll av forsendelsesavtaler
 • Statuskontroll og sluttrapportering

Kontakt oss for mer informasjon: 

Salgsteam Norge

Sentralbord: (+47) 22 96 03 30 (betjent fra 08.00 til 15.30 hverdager)
Besøksadresse: Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker