Nemko Direct for elektriske produkter

Få markedsadgang for dine elektriske produkter over alt rundt i verden ved hjelp av “Nemko Direct”.

Slik fungerer Nemko Direct:

Nemko Direct overvinner hindringer og gir deg adgang for produktene dine til de land du vil på enkleste måte og raskeste mulige tid.

Bare la Nemko Direct påta seg byrdene med å søke, oversende nødvendig dokumentasjon, følge opp og kommunisere med utenlandske godkjenningsorganer..

Forenkle obligatorisk sertifisering

Mange land har fortsatt obligatorisk sertifisering av elektrisk-  og radio/telecomutstyr. Nemko har spesielle avtaler med godkjenningsorganer og relevante myndigheter I de fleste av disse landene.

Gjennom vår unike kombinasjon av lokal tilstedeværelse, internasjonale nettverk og  bilaterale avtaler har Nemko Direct ordnet med mer enn tyvetusen sertifikater de siste femten årene.
Nemko Direct-tjenesten dekker nå de fleste østeuropeiske landene, Asia inkludert  Kina og Korea, Sør- og Nord Amerika pluss land I Midtøsten og Afrika..

Hvorfor Nemko Direct?

Fordelene du får ved å bruke Nemko Direct er betydelige:

  • Raskere markedsadgang for produktet ditt
  • Fleksibel og ubyråkratisk service
  • Du får alt du trenger på ett sted
  • “overlat byrdene dine til Nemko”
  • Minimér tidsbruk og utgifter
  • Unngå å sende produkter for gjentatt testing i utlandet
  • Minimér antall påkrevde fabrikkinspeksjoner
  • En profesjonell tjeneste fra kompetente mennesker med førstehåndskunnskap om sertifisering og importkrav, avgifter og lovgivning i hvert av landene

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail