Nemko Direct for elektriske produkter

Få markedsadgang i hele verden for dine elektriske produkter ved hjelp av Nemko Direct.

Nemko Direct overvinner hindringer og gir deg adgang for produktene dine til de land du vil på enkleste måte og raskest mulige tid.

La Nemko Direct påta seg oppgaven med å søke, oversende nødvendig dokumentasjon, følge opp og kommunisere med utenlandske godkjenningsorganer.

Forenkle obligatorisk sertifisering

Mange land har fortsatt obligatorisk sertifisering av elektrisk-  og radio/telecomutstyr. Nemko har spesielle avtaler med godkjenningsorganer og relevante myndigheter i de fleste av disse landene.

Gjennom vår unike kombinasjon av lokal tilstedeværelse, internasjonale nettverk og bilaterale avtaler har Nemko Direct ordnet med mer enn 20 000 sertifikater de siste femten årene.
Nemko Direct-tjenesten dekker nå de fleste østeuropeiske land, Asia (inkl. Kina og Korea), Sør- og Nord Amerika pluss land i Midtøsten og Afrika.

Hvorfor Nemko Direct?

Fordelene du får ved å bruke Nemko Direct er betydelige:

  • Raskere markedsadgang for produktet ditt
  • Fleksibel og ubyråkratisk service
  • Du får alt du trenger på ett sted
  • “overlat byrdene dine til Nemko”
  • Minimér tidsbruk og utgifter
  • Unngå å sende produkter for gjentatt testing til utlandet
  • Minimér antall påkrevde fabrikkinspeksjoner

Nemko Direct er en profesjonell tjeneste fra kompetente ansatte med førstehåndskunnskap om sertifisering og importkrav, avgifter og lovgivning i hvert av landene.