Kurs: Miljøledelse basert på ISO 14001:2004

Date:
Time: 
09:00 - 16:00
Place: 
Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Norwegian

Mål for kurset: 

  • Kjennskap til prinsipper, terminologi og krav i ISO 14001.
  • Veiledning i å tolke kravene mot egen virksomhet.
  • Innføring i miljøregelverket.
  • Metodetips for utvikling og oppdatering av eget miljøledelsessystem.

Kursleder/ Veileder                                          

Magnus Sparrevik har doktorgrad i miljørisiko og miljøledelse med 20 års erfaring fra tverrfaglig arbeid innenfor ytre miljø. Han har de siste årene jobbet med systemrelaterte spørsmål som miljøledelse, miljørisiko og miljørevisjoner. I tillegg har han lang erfaring med kartlegging og utarbeidelse av tiltaksløsninger innenfor forurenset grunn, sedimenter og deponier.

Sparrevik har vært tilknyttet Nemko i over 10 år og har jobbet med sertifisering i henhold til ISO 14001 og EMAS.

 

Pris: 3900 ( eksl. moms) Prisen inluderer ikke NS-EN ISO 14001:2004 standarden. Den kan bestilles hos Standard Online.

 

For mer informasjon:  Ingunn Bjerke , Telefon: 22 96 06 14

 

Påmeldingsregistrering