SAR-testing

SAR (Specific Absorption Rate) er målingen av energimengden som absorberes av kroppen når den utsettes for radiofrekvens elektromagnetisk stråling.

Helseeffekten av mobiltelefonbruk har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene.
RF strålingen fra mobiltelefoner er kjent for å generere varme i kroppen. Studier har ikke nådd en endelig konklusjon på om denne strålingen har en skadelig helseeffekt.

Nemko utfører SAR-testing for håndholdte trådløse produkter

Vi kan utføre denne testingen både for Europa og for USA og ved å legge til SAR-testing som en del av et større prosjekt ved Nemko, oppnår du både konkurransedyktige priser samt korte leveringstider.

Nemko kan bistå med:

  • Håndtering av testeksemplarer
  • Dokumentasjon
  • Testrapporter

SAR krav:

  • FCC krever at mobiltelefoner som selges i USA har et SAR-nivå under 1.6 W per kg (W/kg) målt over et volum tilsvarende 1 gram kroppsvev.
  • I Europa er det EN 62209 som er gjeldende. For mobiltelefoner og lignende håndholdte produkter skal SAR-verdien være under 2 W/kg utlignet over 10 g kroppsvev.