Testing av medisinsk teknisk utstyr

Nemko har lang erfaring med testing av ulike typer medisinsk utstyr.
Testingen vi utfører danner grunnlaget for ditt CB-sertifikat og dine tekniske filer for nasjonale godkjenninger over hele verden.

Sikkerhetstesting

For å forsikre deg om at ditt produkt er sikkert for bade pasient og operatør kan vi hjelpe deg med sikkerhetskrav og testing.
Våre testlaboratorier har avansert testutstyr. Ved å teste etter nasjonale og internasjonale standarder, sikrer du at ditt produkt tilfredsstiller alle krav til dine planlagte markeder.

Gjeldende standarder for medisinsk teknisk utstyr:

  • EN/IEC 60601-1 (Generelle krav til basic safety og essential performance)
  • EN/IEC 60601-1-xx (Collateral standarder)
  • EN/IEC 60601-2-xx (Particular standarder)
  • ISO/IEC 80601-2-xx (Particular standarder)

Nemko kan hjelpe deg med å sikre produktets samsvar med mer enn femti particular standarder, inkludert sikkerhet, risikostyring, brukervennlighet, programvare, EMC og miljø (innvirkning på både produkt og miljø).
 

Relevante sertifiseringsordninger: