Elektromedisinsk utstyr

Nemko har lang erfaring med testing av ulike typer medisinsk utstyr.
Testingen vi utfører danner grunnlaget for ditt CB-sertifikat og dine tekniske filer for nasjonale godkjenninger over hele verden.

Sikkerhetstesting

For å forsikre deg om at ditt produkt er sikkert for bade pasient og operatør kan vi hjelpe deg med sikkerhetskrav og testing.
Våre laboratorier har avansert testutstyr og ved å teste etter nasjonale og internasjonale standarder, sikrer du at ditt produkt tilfredsstiller alle krav til dine planlagte markeder.

Gjeldende standarder for elektromedisinsk utstyr:

  • EN/IEC 60601-1 (Generelle krav til basic safety og essential performance)
  • EN/IEC 60601-1-xx (Collateral standarder)
  • EN/IEC 60601-2-xx (Particular standarder)
  • ISO/IEC 80601-2-xx (Particular standarder)

Nemko kan hjelpe deg med å sikre produktets samsvar med mer enn femti particular standarder, inkludert sikkerhet, risikostyring, brukervennlighet, programvare, EMC og pålitelighet (innvirkning på både produkt og miljø).

Relevante sertifiseringsordninger:

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Geir Olav Wang
Key Account Manager
(+47) 928 01 466
geirolav.wang@nemko.com