Energimerkedirektivet i Europa

Energimerking av elektriske produkter har vært benyttet i Europa siden 1993 for merking av energikrevende produkter. Forbrukerundersøkelser viser at kjøpere tar hensyn til dette ved valg av produkt.
Eksempler på produkter er hvitevarer, tv og klimaanlegg.

EU-kommisjonen har vedtatt ny energimerkeforordning fom. 1. august 2017 og energimerkedirektivet oppheves fra samme tidspunkt. I Norge innføres forordningen etter EØS-behandling. Den nye energimerkeordningen har nummeret (EU) 2017/1369.

Energimerkedirektivet beskriver hvordan vi som forbrukere skal være i stand til å sammenligne produkters energiforbruk og andre viktige miljø-parametre ved innkjøp av et nytt produkt. Energimerkingen har vært i kraft siden tidlig på 1990-tallet og har vist seg svært viktig og derigjennom ført til en kraftig forbedret produktdesign innen de valgte kategoriene. Informasjon til hver produkttype er spesifikt relatert til apparatets miljøpåvirkninger og består av miljødata som skal oppgis på en etikett synlig på apparatets utside. I tillegg skal det foreligge en mer utførlig sammenstilling av miljødata for produktet. Ved revisjonen av ordningen i 2010 ble det innen de europeiske land enighet om å videreføre den opprinnelige bokstavinndelingen fra A-G men for å skille de beste produktene ble A delt inn i fra A til A+++. I den reviderte forordningen av 1. august 2017 er hovedelementene at alle produkter får en A-G skala og at dagens ordning med A+ opptil A+++ re-skaleres og innpasses i ny A-G skala. A og i noen grad B vil i de nye skalaene være reservert til fremtidige og mer energieffektive produkter.

Det nye regelverket skal gjøre forbrukerne mer bevisst på produkters energieffektivitet og -forbruk, og bidra til oppnåelsen av EUs mål for energieffektivisering for 2020 og 2030.
Det skal også etableres en produktdatabase der produsenter, importører og distributører etter forordningen er forpliktet til å registrere sine produkter. Denne skal hjelpe de nasjonale tilsynsmyndighetene å sikre at regelverket overholdes. Det vil være overgangsordninger.

Tjenester fra Nemko:

 • Verifisering av miljødata for produktene.
 • Veiledning med hensyn til regulering av de forskjellige produkter.

Produkter som foreløpig er omfattet:

 • Kjeler og kombinasjonskjeler
 • Varmtvannsbeholdere
 • TV
 • Klimaanlegg
 • Kjøle- og fryseapparater for husholdning
 • Oppvaskmaskiner for husholdning
 • Vaskemaskiner for husholdning
 • Tørketrommel for husholdning
 • Støvsuger
 • Belysning del I og del II
 • Ovner
 • Koketopper og griller