Energimerkedirektivet i Europa

Energimerking av elektriske produkter har vært benyttet i Europa for merking av energikrevende produkter hvor forbrukerundersøkelser viser at kjøpere tar hensyn til dette ved valg av produkt.
Eksempler på produkter er hvitevarer og tv.

Energimerkedirektivet 2010/30/EU beskriver hvordan vi som forbrukere skal være i stand til å sammenligne produkters energiforbruk og andre viktige miljø-parametre ved innkjøp av nytt produkt.  Energimerkingen har vært i kraft siden tidlig på 1990-tallet og har vist seg svært viktig og derigjennom ført til en kraftig forbedret produktdesign innen de valgte kategoriene. Informasjonene til hver produkttype er spesifikt relatert til apparatets miljøpåvirkninger, men består av miljødata som skal oppgis på en etikett synlig på apparatets utside. I tillegg skal det foreligge en mere utførlig sammenstilling av miljødata for produktet.  Ved revisjonen av ordningen i 2010 ble det innen de europeiske land enighet om å videreføre den opprinnelige bokstavinndelingen fra A-G men for å skille de beste produktene ble A delt inn i fra A til A+++.

For å ta hensyn til at mer og mer av våre innkjøp skjer over nettet er reguleringen senere blitt oppdatert med en spesifikasjon om at også nettbutikker skal vise miljødataene i tilslutning til pris for produktet. Denne ordningen med betegnelsen regulering 518/2014 trer i kraft for de fleste produkter fra 1ste januar 2015.

Tjenester fra Nemko:

Verifisering  av miljødata for produktene.

Veiledning med hensyn på regulering for de forskjellige produkter.

Produkter som foreløpig er omfattet.

 • Kjeler og kombinasjonskjeler
 • Varmtvannsbeholdere
 • TV
 • Luftkondisjonering
 • Kjøle- og fryseapparater for husholdning
 • Oppvaskmaskiner for husholdning
 • Vaskemaskiner for husholdning
 • Tørketrommel for husholdning
 • Støvsuger
 • Belysning del I og del II
 • Ovner
 • Koketopper og griller

 

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail