» Node » 1583

Canadisk sertifisering av terminalutstyr

Nemko’s laboratorier i Canada og USA er akkreditert for testing etter CS-03 og er anerkjent av Industry Canada. Se hvordan Nemko kan gi deg de registreringene du behøver.


By using Nemko you will be working with an organisation that has been involved in the terminal equipment compliance industry in Canada for many years resulting in quality and impartial service with customer service as a core principle.

Canadisk krav til terminalutstyr

Terminal utstyr er underlagt registrering ved bruk av samsvarserklæring. Alt Terminal utstyr må være testet i henhold til CS-03 av en ISO 17025 akkreditert lab som er anerkjent av Industry Canada som en Conformity Assesment Body (CAB) for CS-03.

Produkter dekket av CS-03

CS-03 dekker ulike typer av telekommunikasjonsutstyr inkludert:

  • Analogt telefoniutstyr
  • PBX
  • ISDN utstyr (BRI and PRI)
  • xDSL utstyr (ADSL, SHDSL etc.)
  • T1 utstyr

Registreringsprosess

Registrering ved Industry Canada er basert på vurdering av testresultater, teknisk designdokumentasjon og administrative attester.
Nemko vil forberede don søknad i samsvar med kravene fra Industry Canada i henhold til dokument DC-01.

Nemko kan:

  • Teste ditt produkt til gjeldende standarder
  • Assistere utførelse av registreringssøknad
  • Guide i regler og regulatoriske krav
  • Håndtere registeringen ved Industry Canada

Ved å benytte Nemko vil du dra nytte av Nemko’s kundefokus og årelange arbeid med å demonstrere kunders terminalutstyr samsvarer med krav fra Industry Canada.  

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail