Canadisk ordning for elsikkerhetsinspeksjon

Nemko tilbyr evaluering av elektrisk sikkerhet hos kunden som et alternative til tradisjonell produkt testing.  Dette kan være en raskere og mer økonomisk løsning ved f.eks. større installasjoner etc.

Inspeksjon er utført I henhold til CSA SPE-1000 (Model code for the field evaluation of electrical equipment).  Dette dokumentet gir veiledning for å identifisere samsvar med grunnleggende sikkerhetsprinsipper.
 

Testing og evaluering er ment å være ikke-destruktiv, og er basert på publiserte krav satt av bestemmende myndighet.  Produkter som er i samsvar med kravene vil umiddelbart bli merket av en kvalifisert Nemko Inspektør som setter på en nummerert etikett som ikke lar seg fjerne.

 

 

Når er evaluering hos kunde et godt alternativ?

  • Når utstyret allerede er installert
  • Om utstyret finnes kun i lavt antall eller er kundetilpasset
  • Dersom en vanlig sertifisering er upraktisk eller tid er viktig
  • Når du ønsker å teste nytt produkt på markedet og fortsetter kanskje ikke produksjonen
  • Om du ønsker å sikre at produktet tilfredsstiller de viktigste kravene før det sendes til sertifisering

Hvor kan inspeksjonene skje?

Hvor som helst som er praktisk for deg!  Nemko har inspektører over hele verden og kan arrangere inspeksjon ved produksjonssted før produktet sendes din kunde.