Nemko Direct for Telecom

Nemko har et svært suksessfullt program for internasjonal markedsadgang – Nemko Direct for Telecom.  Dette programmet er laget for å gi deg en enkel vei for å få adgang til
ulike markeder for dine radio- og telecom produkter. Dette programmet baserer seg på et nettverk Nemko har med regulerende myndigheter over hele verden.  Vårt nettverk inkluderer land i Nord- og Søramerika, Asia, Midtøsten, Afrika, Østeuropa og Australia.

Hvordan Nemko Direct for Telecom fungerer:

Markedsadgangsservice

Prosessen for å oppnå de ulike godkjenninger for å levere radioprodukter på verdensmarkedet er kompleks. Svært kompleks.
Nemko vil gjennom Direct tjenesten være din partner gjennom hele prosessen for å oppnå sertifiseringer og nasjonale godkjenninger. Vi kan hjelpe deg i mer enn 150 land.

Sertifiseringskrav

De fleste land har fremdeles krav om sertifisering for radio- og telecom produkter.
Dette betyr at produkter må vøre godkjent for det enkelte land før de kan innføres og selges.
Nemko har avtaler med relevante nasjonale myndigheter for å unngå ny testing hvor mulig.
La Nemkos erfaring på dette område gi deg besparelse både av tid og penger.

Deklarasjoner hvor sertifiseringer ikke er påkrevd.

Det er tilfeller der sertifisering ikke er et krav, men hvor dette ikke er kjent for importører og inspektører. Det kan da fortsatt være nødvendig å demonstrere overfor partnere og kunder at ditt produkt oppfyller relevante krav, selv om det i det aktuelle marked eller land ikke er krav til egen sertifisering.  For å unngå problemer og forsinkelser kan Nemko utstede erklæringer som bekrefter dette.

Testing over hele verden

Nemko har mer enn 80 års erfaring i testing av elektrisk utstyr, og tilbyr i dag rt vidt spekter av testing og relaterte tjenester i Europa, Nord-Amerika og Asia.
Testingen utføre i henhold til relevante nasjonale og internasjonale standarder for sikkerhet, EMV, telecom og ulike miljøkrav.
Nemko utfører testing med et høyt kvalitetsnivå og bestreber "one-stop-shopping", korte leveringstider, konkurransedyktige priser og bruk av moderne teknologi og fasiliteter.

Nemko Direct for Telecom tilbyr raskere markedsadgang for mange land gjennom:

  • Høy grad av anerkjennelse for Nemko rapporter minimerer tid og kostnad.
  • God prosjektstyring inkludert håndtering av søknader til de ulike land, kommunikasjon og håndtering av dokumenter og eventuelle produkter samt oppfølging.
  • Førstehånds kunnskap og forståelse av regulatoriske krav og prosesser.
  • Erfarne eksperter som er godt oppdatert på de ulike lands krav.
  • Høy teknisk fagkompetanse.
     

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail