Brannalarmanlegg

Nemko tilbyr rask markedsadgang til Europa for produkter som benyttes i brannalarmanlegg og er underlagt kravene i Byggevareforordningen.

Testing, sertifisering og fabrikkinspeksjon i henhold til relevante krav.

Benytt deg av vårt brede tjenestespekter og få produktene testet for alle relevante direktiver og standarder samtidig, ved samme laboratorium.

 • Notified Body for Byggevareforordningen (EU) 305/2011 (CPR)
  • Testlaboratorium
  • Sertifiseringsorgan
  • Fabrikkinspeksjonsorgan
 • EMC testing
 • Miljøtesting
 • Elektrisk sikkerhet
 • Maritim testing og sertifisering
 • Trådløs testing og sertifisering

Byggevareforordningen (EU) 305/2011 (CPR)

Produkter for brannalarmanlegg må testes og typegodkjennes i henhold til Byggevareforordningen (EU) 305/2011 før de kan markedsføres og selges på det europeiske markedet.

EMC- og miljøtesting samt granskning av funksjonalitet, konstruksjon, design og samhandling er typiske krav.

Sertifisering og årlige fabrikkinspeksjoner sikrer produksjonsprosessene dine.

Akkreditert testlaboratorium

For å få produkter sertifisert i henhold til CPR, er det krav til at typetestingen utføres av et akkreditert testlaboratorium. Nemkos akkreditering omfatter følgende standarder/produkter:

 • EN 54-2 (Kontroll- og signalutstyr (sentraler))
 • EN 54-3 (Akustiske alarmorgan)
 • EN 54-4 (Strømforsyninger)
 • EN 54-11 (Manuelle meldere)
 • EN 54-16 (Kontroll- og signalutstyr for talevarsling (talevarslingssentraler))
 • EN 54-17 (Kortslutningsisolatorer)
 • EN 54-18 (I/O enheter)

Notified Body

Når testing er gjennomført skal den tekniske filen forelegges en Notified Body for inspeksjon og vurdering. Forutsatt at alle krav er dekket, vil et type sertifikat bli utstedt. Nemkos notifisering omfatter følgende standarder/produkter:

 • EN 54-2 (Kontroll- og signalutstyr (sentraler))
 • EN 54-3 (Akustiske alarmorgan)
 • EN 54-4 (Strømforsyninger)
 • EN 54-5 (Punkt Varmedetektorer)
 • EN 54-7 (Punkt Røykdetektorer)
 • EN 54-11 (Manuelle meldere)
 • EN 54-12 (Lysstrålelinje Røykdetektorer)
 • EN 54-16 (Kontroll- og signalutstyr for talevarsling(talevarslingssentraler))
 • EN 54-17 (Kortslutningsisolatorer)
 • EN 54-18 (I/O enheter)

Notifisert Fabrikkinspeksjonsorgan

For å få innvilget sertifisering, og for påfølgende livssyklus for sertifikatet, kreves det at Nemko fabrikkinspeksjoner utføres årlig. Dette sikrer at våre sertifiseringsregler og kravene i forordningen etterleves i produksjonen.

One-stop shopping!

Produkter for brannalarmanlegg er underlagt kravene i flere direktiver og forordninger. Gjør deg kjent med disse og sikre at alle er med i testplanen hos Nemko - det sikrer rask markedsadgang! Ved å utføre komplett testing for alle direktiver og forordninger samtidig, sparer du både tid og penger!

EMC Direktivet

Produkter for brannalarmanlegg må tilfredsstille ytterligere EMC krav får å bevise samsvar med EMC Direktivet 2004/108/EC. Nemko leverer komplett EMC testing for både CPR og EMCD.

Lavspenningsdirektivet (LVD)

Kontroll- og signalutstyr (sentraler) og strømforsyninger må også tilfredsstille krav til elektrisk sikkerhet i LVD. Sikkerhetstesting for LVD leveres av Nemko, i tillegg til et bredt spekter av valgfrie sertifiseringstyper for europeiske og internasjonale markeder.

Marinedirektivet (MED)

Produkter for brannalarmanlegg som er tiltenkt installasjon om bord i skip, vil bli møtt av maritime krav til testing og typegodkjenning.

Nemko tilbyr full maritim testing, inkludert klimatisk og mekanisk testing, samt typesertifisering (Modul B) og sertifisering av produksjonssystemene (Modul D) for Marinedirektivet 96/98/EC (MED).

Radioutstyrsdirektivet (RED)

Bruken av trådløs teknologi utløser ytterligere krav til testing og godkjenning. Nemko tilbyr at bredt tjenestespekter for testing og sertifisering av ulike typer trådløs kommunikasjon i brannalarmanlegg.

Kontakt Nemko for en gjennomgang av situasjonen for DITT produkt. Vi tilbyr assistanse for å bestemme det beste og mest effektive testopplegget for ditt utstyr.

La Nemko utarbeide testplaner og testrapporter du trenger for å dokumentere samsvar med aktuelle krav, og deretter bistå med nødvendige sertifiseringer og markedsadgang etter ditt ønske.