Bygningsinspeksjon

Nemko Tyskland tilbyr testing av sikkerhetsrelevante installasjoner i bygninger. For mange offentlig tilgjengelige bygninger (kjøpesentre, parkeringshus, hotell etc.) gjelder spesielle krav til testing, enten lovpålagt eller gjennom krav fra forsikringsselskap.

Sikkerhetsrelevante installasjoner

For å ivareta sikkerheten til alle brukere av bygg og anlegg stilles det omfattende krav til alle sikkerhetsrelevante installasjoner, elektriske anlegg, lynavledere etc. 

Installasjoner som regelmessig testes og vedlikeholdes sikrer dessuten optimal og effektiv bruk, samt at anleggene virker når behovet inntreffer.   

Bruk en uavhengig ekspert

For det tyske markedet tilbyr vi pre-test av nye installasjoner/anlegg, samt regelmessige oppfølgingstester. Testingen utføres i henhold til gjeldende regelverk i de enkelte tyske delstatene, aktuelle forskrifter, og krav fra forsikringsselskap.  Testingen ivaretar krav for personsikkerhet, samt beskyttelse av eiendom.     

Vår service omfatter:

 • Elektriske installasjoner
 • Nødgeneratorer, batterieanlegg
 • Nødbelysning
 • Lav- og mellomspenningsanlegg
 • Fast installert elektrisk utstyr (DIN VDE 0105-100,BGV A3)
 • Portable elektriske apparater (DIN VDE 0701-0702 , BGV A3)
 • Elektrisk sikkerhet for maskiner (DIN VDE 0113 /EN 60204, BGV A3)
 • Solcelleanlegg (DIN VDE 62446 / VDE 0126-23,DIN VDE 0105-100, VdS)
 • Testing av elektriske installasjoner i henhold til krav fra forsikringsselskaper (SK 3602, VdS 2871)
 • Termografering (VdS)
 • ESD
 • Brannvarslingssystemer
 • Akustiske varslingsanlegg
 • Installasjoner for beskyttelse ved lynnedslag
 • Ventilasjonsanlegg
 • Avtrekkssystemer (røyk)
 • CO varslingsanlegg
 • Hygiene i ventilasjonsanlegg i henhold til VDI 6022
 • Sprinkleranlegg
 • Automatiske dører i rømningsveier
 • Rulletrapper
 • Lifter
 • Automatiske dører og vinduer
 • Laderamper
 • Kompaktanlegg for søppel
 • Conveyere

Ta kontakt for et uforpliktende tibud for din bedrift:

Nemko Germany - Nemko GmbH & Co. KG
Contact person: Claudia Eisold
Email: claudia.eisold@nemko.com
Telephone: +49 7240 63 00
Visiting address: Reetzstr. 58, 76327 Pfinztal (Karlsruhe area), Germany
Postal address: Postfach 1250, 76318 Pfinztal, Germany