Systemsertifisering

Å ha et sertifisert styringssystem er ofte en forutsetning for å være i en posisjon til å vinne kontrakter i mange deler av næringslivet, så vel som offentlig sektor.

Nemko har mer enn 20 års erfaring med systemsertifisering og har erfarne og dyktige revisorer. Vi kan gjøre sertifisering innenfor en rekke forskjellige sertifiseringsordninger. Disse er nærmere omtalt under. Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering. Nemko er medlem av IQNet «The International Certification Network». Gjennom partnere i dette nettverket kan vi levere flere sertifiseringsordninger.

Vi leverer sertifiseringstjenester innen følgende områder:

  • ISO 9001 – Kvalitetssystem
  • ISO 14001 – Miljøstyringssystem
  • ISO 50001 – Energiledelsessystem
  • ISO 27001 – Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • ISO 22000 – Styringssystem for næringsmiddeltrygghet
  • OHSAS 18001 – Arbeidsmiljø

One world – our approval

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail