Systemsertifisering

Å ha et sertifisert styringssystem er ofte en forutsetning for å være i en posisjon til å vinne kontrakter i mange deler av næringslivet, så vel som offentlig sektor.

Nemko har mer enn 20 års erfaring med systemsertifisering og har erfarne og dyktige revisorer. Vi kan gjøre sertifisering innenfor en rekke forskjellige sertifiseringsordninger. Disse er nærmere omtalt under. Vi er akkreditert av Norsk Akkreditering. Nemko er medlem av IQNet «The International Certification Network». Gjennom partnere i dette nettverket kan vi levere flere sertifiseringsordninger.

Vi leverer sertifiseringstjenester innenfor følgende områder:

NS-EN ISO 9001 Kvalitetsstyring
NS-EN ISO 14001 Miljøstyring
NS-EN ISO 45001/OHSAS 18001 Arbeidsmiljøstyring
NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer
NS-EN ISO/IEC ISO 27001 Styring av informasjonssikkerhet
NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet

Les vår flyer for systemsertifisering HER