NS-sertifisering for ikke-elektriske produkter

Nemko utfører også sertifisering av enkelte ikke-elektriske produkter. De sertifiserte produktene har rett til å bære NS-merket som viser samsvar med gjeldende norske standarder. Disse er harmonisert med tilsvarende europeiske normer når slike er tilgjengelige.

Produkter som dekkes av NS-sertifiseringen inkluderer:

  • Bygningsmaterialer
  • Plastrør
  • Brannsikre produkter

En felles nordisk merkingsprosedyre INSTA-CERT har blitt etablert for noen produktgrupper, hovedsakelig plastrør, i samarbeid med:

  • SP-sertifisering i Sverige
  • DS-sertifisering i Danmark
  • Inspecta-sertifisering i Finland

Denne prosedyren bidrar til å redusere behovet for gjentatt testing, inspeksjon og sertifisering i de nordiske landene.

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail