OHSAS 18001 – Yrkes- og helsesikkerhet

System for vurdering av arbeidsmiljø og personsikkerhet (OHSAS) 18001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring av yrkeshelse og sikkerhet. I 2017 kommer ISO med standard for ledelsessystem for arbeidsmiljø. Vi holder allerede kurs i denne nye standarden

OHSAS 18001 er et kombinert styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet som blir brukt for kvalitetssikring innen et selskap.

OHSAS 18001 skal sikre:

  • Virksomheten oppfyller krav til trygge arbeidsplasser, mental trygghet og god fysisk helse
  • Kontroll med arbeidsmiljøaspektene for å forhindre farer
  • Øke evnen til å reduserer ansattes eksponering til yrkesmessig helse- og sikkerhetsrisiko
  • Ekstern anerkjennelse
  • Bedre avtaler med forsikringsselskaper
  • Økt troverdighet i forhold til kunder
  • Kostnadsbesparelser ved å unngå farer
  • Kan spare kostnader innen et selskap ved å koordinere individuelle sertifiseringsplaner til én

Hvordan fungerer sertifiseringsarbeidet?

Hovedhensikten til systemrevisjonene er å identifisere potensielle forbedringer i organisasjonens ledelsessystem for arbeidsmiljø.

Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 består av et besøk hos virksomheten for å gjennomgå status av organisasjon, systemdokumentasjon, infrastruktur, osv. for å vurdere nivået av dagens ledelsessystem for arbeidsmiljø.
  • Fase 2 er en sertifiseringsrevisjon som evaluerer systemdokumentasjonen i forhold til kravene i OHSAS 18001-standarden. Denne gjennomgangen vil gi tilbakemelding til organisasjonen om eventuelle avvik som må korrigeres før sertifisering kan utstedes.

Sertifiseringen vil være gyldig i 3 år etter at den er innvilget. I løpet av denne perioden vil det bli utført årlige overvåkingsrevisjoner.

Do you need more information?

Contact me
Send e-mail