Arbeidsmiljø - ISO 45001/OHSAS 18001

System for vurdering av arbeidsmiljø OHSAS 18001:2007 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring av arbeidsmiljø. I 2018 kom ISO med standard for ledelsessystem for arbeidsmiljø, ISO 45001:2018. Vi tilbyr kurs og GAP-analyse i den nye standarden.

ISO 45001:2018/OHSAS 18001:2007 er kombinerte styringssystem for arbeidsmiljø som blir brukt for kvalitetssikring innen et selskap.

ISO 45001:2018/OHSAS 18001:2007 skal sikre:

  • Virksomheten oppfyller krav til trygge arbeidsplasser, mental trygghet og god fysisk helse
  • Kontroll med arbeidsmiljøaspektene for å forhindre farer
  • Øker evnen til å redusere ansattes eksponering til yrkesmessig helse- og sikkerhetsrisiko
  • Ekstern anerkjennelse
  • Bedre avtaler med forsikringsselskaper
  • Økt troverdighet i forhold til kunder
  • Kostnadsbesparelser ved å unngå farer

Hvordan fungerer sertifiseringsarbeidet?

Hovedhensikten til systemrevisjonene er å identifisere potensielle forbedringer i organisasjonens ledelsessystem for arbeidsmiljø.

Sertifiseringsprosessen består av to faser:

  • Fase 1 består av et besøk hos virksomheten for å gjennomgå status av organisasjon, systemdokumentasjon, infrastruktur, osv. for å vurdere nivået av dagens ledelsessystem for arbeidsmiljø.
  • Fase 2 er en sertifiseringsrevisjon som evaluerer ledelsessystemet i forhold til kravene i ISO 45001:2018/OHSAS 18001:2007-standarden. Denne gjennomgangen vil gi tilbakemelding til organisasjonen om eventuelle avvik som må korrigeres før sertifikat innvilges.

Sertifiseringen vil være gyldig i 3 år etter at den er innvilget. I løpet av denne perioden vil det bli utført årlige overvåkingsrevisjoner.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud for din bedrift: 

Bente Marie Stein, Sales and Marketing Manager: bente.marie.stein@nemko.com
Viktoriya Kuryltso, Sales Assistant: viktoriya.kuryltso@nemko.com